‘De beste manier om je toekomst te voorspellen is om hem zelf te creëren.’

 Wie zijn wij?

De stichting ‘Wonen Senioren Noordoostpolder’ is opgericht door enkele senioren met de wens om ook bij het ouder worden prettig te kunnen wonen en leven. Daarbij vullen we als senioren graag zélf in wat dit voor ons betekent. Samen met belangstellende ouderen en betrokken partijen denken en praten we over mogelijkheden voor ouderen om prettig te wonen. We bekijken in de hele Noordoostpolder waar wonen voor senioren realiseerbaar is. Dat geldt voor de dorpen, Emmeloord als het buitengebied.

Wat willen wij?

Onze droom is dat elke oudere kan kiezen waar en hoe hij of zij wil wonen. Er bestaan echter maar weinig woonvormen tussen thuis wonen en het verpleeghuis.
Onze stichting ijvert voor meer tussenvormen en een gevarieerd woningaanbod.  Sommigen zullen kiezen voor een woonvorm met uitsluitend senioren, anderen juist op een plek met ook jongeren en gezinnen. Sommigen willen graag wonen met gelijkgestemden,, bijvoorbeeld op basis van cultuur, natuur, milieu of visie op het leven, anderen dicht bij voorzieningen of op een boerenerf. Voor al deze wensen moet een passend aanbod zijn.
Hoog op onze wensenlijst staat de realisatie van een vorm (of meerdere vormen) van gemeenschappelijk wonen.

Wij vinden het belangrijk dat:

      a. De woonvormen die er komen voldoen aan veranderende fysieke mogelijkheden van ouderen en een woonomgeving die past;
      b. In samenspraak mét senioren gebouwd wordt en niet alleen vóór hen;
      c. Elke woonvorm voldoende mogelijkheden heeft voor contact en ontmoeting met anderen én voldoende privacy;
      d. De woonvorm een veilige en aantrekkelijke plek is, die bij de oudere past;
      e. In alle woonvormen zowel (sociale) huur- als koopwoningen gebouwd worden. Prettig wonen mág níet alleen voorbehouden zijn aan                    mensen met een stevige portemonnee.

Wat doen we?

Om tot op hoge leeftijd een mooi en vervullend leven te kunnen hebben, stimuleren wij ouderen tijdig na te denken over de woonvorm en de leefomgeving voor hun toekomst.  We merken dat veel senioren dit voor zich uit schuiven en daardoor niet voorbereid zijn op ‘later.’ Helaas is inspraak bij woonwensen dan vaak al niet meer mogelijk.

Om het wonen voor senioren bij alle betrokken partijen op het netvlies te houden overleggen we met de gemeente, de woningbouwvereniging, de zorggroep en projectontwikkelaars.  Diverse onderzoeken tonen aan dat mensen die naar hun zin wonen en voldoende sociale contacten hebben, wel 30% minder aanspraak op de WMO maken! Het loont dus om goed te luisteren naar de wensen van senioren.
Wij organiseren informatiebijeenkomsten, verzorgen een nieuwsbrief, doen werkbezoeken bij andere groepen, halen informatie op tijdens congressen, praten met betrokkenen door over hun woonwensen. We mogen meekijken naar bouwplannen van een projectontwikkelaar.

Wat houdt gemeenschappelijk wonen in?

Bij gemeenschappelijk wonen spreken de bewoners uit dat ze een goede buur voor elkaar willen zijn en een bijdrage willen leveren om het gemeenschappelijk wonen tot een succes te maken. Omzien naar elkaar en aandacht voor elkaar is hier vanzelfsprekend, net als hulp vragen. Je brengt eens iemand naar bus of trein, doet boodschappen voor elkaar, je vraagt je buurvrouw hoe je erwtensoep kookt en zij vraagt jou een plankje op te hangen (of andersom). ‘Noaberschap’ is het uitgangspunt. Dat betekent niet dat je álles voor elkaar moet doen. Echte zorg blijft voorbehouden aan de professionals.

Essentieel bij deze woonvorm is een gemeenschappelijke ruimte, waar de bewoners elkaar ontmoeten, individueel of voor gezamenlijke activiteiten. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van deze ruimte; dat geldt ook voor een eventueel gemeenschappelijke tuin.

De bewoners van een gemeenschappelijk wonen project vormen met elkaar een betrokken gemeenschap. In de meeste gevallen straalt dat ook uit naar de woonwijk. De senioren willen niet alleen voor elkaar een goede buur zijn, maar ook voor de andere wijkbewoners.

De stuurgroep bestaat uit:
Het bestuur:
Op de foto van links naar rechts: Voorzitter Emeline Kleber, penningmeester Henk Wardenier en secretaris Marieke Kraan.

                                                                                        Foto van Jeffrey Korte media

Aangevuld met Els-Beth Wardenier, Syds Tichelaar en Thea van Geleuken.

Maak jouw eigen website met JouwWeb