OPEN HUIS

12 april van 15.00 tot 18.00 uur is er Open Huis in De Ontmoeting.

Het voormalig kerkgebouw De Ontmoeting aan de Europalaan in Emmeloord wordt veranderd in een appartementencomplex met 14 levensloopbestendige woningen. Van deze appartementen zijn er 11 koopwoningen, uiteenlopend van 79 tot 130 vierkante meter en in prijs van € 326.500 tot € 510.000. Drie appartementen zijn huurwoningen, deze worden verhuurd door Mercatus met een kale huurprijs van €879,66 per maand.

De woningen op de begane grond beginnen vorm te krijgen. De meeste wanden zijn geplaatst, zodat zichtbaar wordt hoe de appartementen eruit gaan zien, hoe groot de kamers worden, hoe het licht valt.
Rondom het gebouw zijn de nodige werkzaamheden verricht, zodat bezoekers ook een indruk krijgen van hoe de gemeenschappelijke tuin eruit kan gaan zien en hoe ruim deze wordt.

Het appartementencomplex heeft als extra een ontmoetingsruimte op de begane grond. Daardoor kunnen bewoners met elkaar invulling geven aan het begrip “een goede buur zijn voor elkaar”. Zodoende wordt De Ontmoeting een woonplek voor mensen die onbezorgd en comfortabel willen wonen. Mensen die misschien wat ouder zijn, maar beslist nog niet oud.

Op 12 april is er open huis in De Ontmoeting. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Daarna krijgt u in kleine groepjes een rondleiding door het gebouw en kunt u al uw vragen stellen.
Aanmelden van tevoren is niet nodig, u kunt gewoon binnen lopen.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan gewoon even langs op 12 april!

Meer info zie: https://deontmoetingemmeloord.nl/

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Droom van Marieke en Emeline komt uit: kerk in Emmeloord wordt paradijs voor senioren

Interview in de stentor. Link zie hieronder

https://www.destentor.nl/noordoostpolder/droom-van-marieke-en-emeline-komt-uit-onveilige-kerk-in-emmeloord-wordt-paradijs-voor-senioren~acd35637/?cb=619c51bd433b2193790bc20fb6529f7b&auth_rd=1

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2024-02-06:Update verbouwing De Ontmoeting. 

Begin januari 2024 start verbouwing De Ontmoeting onder een mooie zon! 

14 unieke appartementen in Emmeloord

De bouw is gestart

Op een centrale locatie in Emmeloord, langs de Europalaan, staat de voormalige kerk ‘De Ontmoeting’ op het punt een opvallend nieuw woonproject te worden. Een mooie kans om op een centrale plek te wonen, in een uniek woongebouw in een prachtig nieuwbouwappartement.

U kunt de beschikbare appartementen vinden in de woningzoeker.

Projectontwikkeling OVT heeft een mooie projectwebsite voor het woonproject De Ontmoeting aangemaakt!

Link: https://deontmoetingemmeloord.nl/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2023-10-17. Inschrijving gesloten.
Afgelopen maandagmiddag 16 oktober 14.00 uur is de inschrijving voor de appartementen in de Ontmoeting gesloten. OVT heeft de ingezonden formulieren met daarop de voorkeuren bekeken en ze hebben 8 appartementen kunnen toedelen.

Er zijn nog 6 appartementen over, deze zal OVT in samenwerking met Alpina, een plaatselijke makelaar, via Funda aanbieden. Natuurlijk kan eenieder zich aanmelden als geïnteresseerde bij OVT! Ook degenen die wil huren en ingeschreven staan bij Mercatus kan zijn interesse bekend maken bij deze woningbouwcorporatie.

Op de site www.ovtontwikkeling.nl kunt u alle plattegronden goed bekijken. De plek van dit project, op loopafstand van de supermarkt en

de rand van het centrum van Emmeloord in het groen, is uniek.

De bouwnummers 3, 4, 6, 10 13 en 14 zijn nog niet vergeven en zal volgende week door OVT op Funda geplaatst worden.

Mocht u toch nog een optie door willen geven, of heeft u twijfels, neem dan contact op met miriam@ovtontwikkeling.nl, maak vrijblijvend een afspraak, dan kijken zij graag met u mee.

Voor meer informatie zie: https://ovtontwikkeling.nl/project/herontwikkeling-de-ontmoeting/

https://denoordoostpolder.nl/noordoostpolder/Appartementen-in-Ontmoetingskerk-28662482.html

Aanmelden kan ook via: wonensenioren@ziggo.nl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2023-10-12. Gemeenschappelijke ruimte.

Enige maanden geleden hebben we het initiatief genomen, om samen met OVT Ontwikkeling, een subsidie aan te vragen voor de financiering van de gemeenschappelijke ruimte in de Ontmoeting. Dit kon in het kader van de “Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) 2023”, een regeling van de rijksoverheid.

Oost en van Tilburg Ontwikkeling is als bouwer van het complex de officiële aanvrager geworden.

Deze subsidie wordt toegekend voor de bouwkosten van de ruimte en alleen als de woningen een bepaalde aankoopprijs niet te boven gaan én er sociale huur in is opgenomen. Ook moet het project een maatschappelijk initiatief zijn met een plan voor de gemeenschappelijke activiteiten.

Vorige week is bekend geworden dat we de subsidie ad € 100.000 daadwerkelijk krijgen, een mooi resultaat!
______________________________________________________________________________________________________________________________________

2023-10-04: Start verkoop appartementen in 'De Ontmoeting'.   
Na een lange periode van voorbereidingen vermelden wij nu met groot genoegen, mede namens OVT Ontwikkeling, dat de verkoop van appartementen in 'De Ontmoeting' op woensdag 4 oktober 2023 van start

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2023-10-06:  Feestelijke bijeenkomst voor geïnteresseerden in gebouw 'De Ontmoeting'.  

Op 6 oktober jl. was er een feestelijke bijeenkomst voor de start- verkoop van 14 appartementen voor Gemeenschappelijk Wonen in gebouw “De Ontmoeting” op de Europalaan te Emmeloord.  

Hiermee is er een mijlpaal bereikt in het realiseren van gemeenschappelijk wonen in de Noordoostpolder. Het is een gezamenlijk initiatief van OVT Ontwikkeling en de Stichting Wonen Senioren NOP.

Na koffie met een heerlijk gebakje met het logo van De Ontmoeting erop begon Emeline Kleber van Wonen Senioren met een woord van welkom. Het is fijn dat er zoveel belangstelling is en dat er zoveel mensen zijn die gemeenschappelijk wonen een warm hart toedragen.

Emeline gaf een korte terugblik op de al jarenlange inzet van de Stichting; een burgerinitiatief van een groep actieve senioren om nieuwe woonvormen te realiseren.  Het doel is steeds geweest om gemeenschappelijk wonen te realiseren: een woonvorm waarin omzien naar elkaar en een gemeenschappelijke ruimte en tuin voor gezamenlijke het uitgangspunt was.

Al vanaf het begin is er een goede samenwerking geweest met Jeroen Oost en Willem van Tilburg van OVT Ontwikkeling. Zij willen zich inzetten om mee te zoeken naar locaties en zijn bereid tot het bouwkundig uitwerken van het concept en het realiseren ervan.
De gemeente NOP en woningcorporatie Mercatus zijn al die tijd ook positief over het initiatief.
In het project komen ook 3 huurwoningen, mogelijk door Mercatus verhuurd.

Jeroen Oost en Willem van Tilburg hebben vervolgens een toelichting gegeven op het proces van verkoop en uitleg over de indeling van de appartementen alsmede verschillende technische aspecten: Begin 2024 gaat er een modern en licht gebouw opgeleverd worden dat voldoet aan de modernste eisen van energie, comfort e.d.

Er zijn 9 appartementen op de begane vloer en 5 op een verdieping welke te bereiken zijn met een lift. Elk appartement heeft een terras of balkon.

Er komt een grote gemeenschappelijke ruimte én een gemeenschappelijk keuken. De bewoners krijgen dus niet alleen de beschikking over een modern en ruim appartement, maar kunnen het hele gebouw benutten. De grond om de Ontmoeting blijft in bezit van de gemeente. De gemeenschappelijke tuin mag worden vormgegeven door de bewoners in samenspraak met de gemeente.

Na de presentatie kunnen de belangstellenden rondkijken en vragen stellen aan OVT, Wonen senioren, alsmede aan Alpina [hypotheek- makelaardij].

De grootte van de appartementen is inzichtelijk gemaakt door afplakband op de grond en op de muren waardoor de vloeroppervlakte en de hoogte ingeschat konden worden.  Daarnaast hingen op de goede plekken de ingetekende plattegronden. Ook kon je om het gebouw heen lopen om zo een indruk te krijgen van de buitenruimte.

Tot 16 oktober 14.00 kunnen belangstellende zich inschrijven voor een woning en hun voorkeuren aangeven bij OVT. Https://ovtontwikkeling.nl/project/herontwikkeling-de-ontmoeting/
Zij moeten wel de idealen van het gemeenschappelijk wonen onderschrijven en een actieve inzet willen laten zien.

Vanaf eind oktober komen er mensen op een wachtlijst of is er wellicht nog een enkel appartement beschikbaar. De verbouwing vindt plaats in 2024 en oplevering wordt geschat op begin 2025.

Hopelijk zijn de belangstellenden met een goed beeld naar huis gegaan om zo een goede vervolgstap te kunnen maken.

Wordt vervolgd!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2023-10-04 Start verkoop appartementen De Ontmoeting.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2023-07-12 Verslag bezichtiging voormalige kerk De Ontmoeting.

De mensen die bij Stichting Wonen Senioren NOP aangegeven hadden dat ze serieus geïnteresseerd zijn in gemeenschappelijk wonen in de voormalige kerk De Ontmoeting kregen een uitnodiging voor een bezichtiging. Op deze manier konden ze een indruk van het gebouw krijgen en een beetje de sfeer proeven. De ontwikkelaar OVT van het project was aanwezig om de plannen en tekeningen toe te lichten.

Met de inbreng van onze stuurgroep en een bouwteam is het tot een ontwerp gekomen voor 14 woningen en een gemeenschappelijke ruimte.
Er zullen ook enkele (sociale) huurwoningen onderdeel van het plan uitmaken.
Het ontwerp en tekeningen worden op dit moment beoordeeld en doorgerekend.
In principe is het plan om na de zomer tot concrete stappen over te gaan van inschrijving en toewijzing, waarna de bouw hopelijk zal starten in het eerste kwartaal van 2024.

Wij waren zeer tevreden over de opkomst. Jeroen Oost en Willem van Tilburg van OVT hebben eerst het plan toegelicht. Hierbij konden ook vragen gesteld worden. Deze zijn zeer uiteenlopend van vragen over prijzen tot hoe het groen eromheen ontwikkeld gaat worden.
Daarna kon iedereen de tekeningen van dichtbij bekijken en in het gebouw rondlopen.
Jeroen Oost, Willem van Tilburg. Miriam Bandstra van OVT  en de leden van de stuurgroep konden uitleg geven ter plekke.

In een grote ruimte kijken hoe het zal worden is voor de een makkelijker dan voor de ander. Wel krijg je een indruk dat het een zeer gevarieerd woongebouw zal worden waarbij ieder appartement een eigen gezicht en maat zal hebben.
Ook komen er vaak discussies los over de dilemma’s waar mensen in dit stadium mee zitten in hun huidige woonsituatie en wat hun afwegingen zijn.  Een gemeenschappelijke factor lijkt te zijn dat iedereen nu naar de zin woont maar wel toekomstgericht wil gaan wonen. Je moet wellicht wel wat opgeven maar als je ziet wat je ervoor terug kunt krijgen in het wonen in een woonvorm in een levensbestendige woning zal de keuze toch duidelijk moeten worden.

De Stichting Wonen Senioren NOP is zeer tevreden over deze plezierige bezichtiging. In augustus zullen we weer een werkbijeenkomst organiseren speciaal voor de mensen die écht willen deelnemen binnen dit woonproject.
Hierin bespreken we het tijdpad en de volgende stappen die we met elkaar moeten maken. Daarbij ook aandacht voor de invulling van het gemeenschappelijk wonen aan de hand van een idealen en afsprakenlijst welke de stichting opgesteld heeft.
________________________________________________________________________________________________________________